Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 14, 1991

Energi til renseanlæg

13-02-1991Det årlige energiforbrug til danske renseanlæg i 1986 (før vandmiljøplanen) var 210 GWh. Uden en indsats for at reducere energiforbruget vil det stige ca. 33 %, p. g. a. den udbygning af renseanlæggene vandmiljøplanen kræver. Ved målrettet at indbygge energieffektiv teknologi, reducere tilløbsmængderne ved brug af renere teknologi samt ved at genvinde varme fra renset spildevand kan energiforbruget reduceres med 35-50% i forhold til 1986 og således leve op til intentionerne i Brundtlandrapporten.Læs publikation