Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 12, 1991

Effektivisering af olieudskillere

13-02-1991Gravimetriske olieudskilleres effekt over for olieholdigt spildevand kan være meget lav, især hvis vandet er kraftigt mekanisk behandlet eller iblandet rengøringsmidler. Koldaffedtningsmidler gør udskilleren ineffektiv, og kommunernes krav til maksimalt acceptabelt olie i afløbet kan ikke overholdes. Problemet er væsentligt, da der sælges ca. 2 millioner liter koldaffedtningsmiddel om året. Kan brugen heraf ikke undgås, bør hele spildevandsmængden opsamles og bortkøres, eller en særlig og veldokumenteret rensning etableres.Læs publikation