Havforskning fra Miljøstyrelsen, 7, 1991

Skagerrak-frontens dynamik

12-12-1991Undersøgelsen viser, at Skagerrak-fronten består af 2 frontstrukturer. Tilførslen af vand fra Nordsøen til Skagerrak, dels fra den forholdsvis rene, nordlige Nordsø, dels fra Tyske bugt, er bestemt som funktion af de meteorologiske forhold. De fysiske forhold, der betinger dannelsen af domen i Skagerrak, er fastlagt med vurdering af biologiske følgevirkninger. De teoretiske overvejelser er underbygget af feltmålinger, der på unik måde illustrerer hydrografien i Skagerrak og det nordlige Kattegat.Læs publikation