Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 25, 1991

Reduktion af farve i industrispildevand

12-12-1991Rapporten belyser udledningsforhold for tekstilfarverier i Danmark samt hvilke farvestofgrupper, der dominerer mængdemæssigt, disses udnyttelsesgrad, kemiske struktur og hvilke fibre, de kan farve. Desuden vurderes hvilke processer og rensemetoder, der kan reducere spildevandets indhold af farvestoffer ved udledning fra tekstilfarverier til kommunale renseanlæg. Endelig anføres et forslag til strategi for rensning af farvet spildevand fra tekstilfarverier.Læs publikation