Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1991

Overfladebehandling af skibe

03-12-1991Vejledningen indeholder bemærkninger til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 311 af 14. maj 1991 om overfladebehandling af skibe. Den er en orientering og hjælp til amter, kommuner og virksomheder ved behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven om stålskibsværfter, flydedokke og andre virksomheder, der foretager overfladebehandling af skibe. Vejledningen indeholder et teknisk bilag, der gennemgår arbejdsprocesser ved overfladebehandling af skibe og forureningsmæssige forhold ved disse processer.Læs publikation