Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1991

Orientering om ny miljøbeskyttelseslov

12-12-1991Den nye lov om miljøbeskyttelse gennemgås med hovedvægten på det nye i loven samt på ændringerne i forhold til den gældende miljøbeskyttelseslov.Læs publikation