Miljøprojekt, 179; Environmental project, 179, 1991

Eco-labelling of Paper Products

03-12-1991

I rapporten diskuteres muligheder for at anvende et miljømærke på papirprodukter som middel til at forbedre miljøforholdene. Der skal tages højde for alle miljøaspekter, d. v. s. der anvendes en "vugge til grav"-analyse. Muligheder og problemer forbundet med at miljømærke papirprodukter beskrives. En anvendelig metode til opstilling af miljøkriterier præsenteres. Metoden eksemplificeres på 2 produktgrupper, xerografisk kopipapir og køkkenruller, men kan anvendes på de fleste papirprodukter.

Læs publikation