Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Renere teknologi - bygge- og anlægsaffald

  Publiceret 19-12-1991

  Projektet er en indledende kortlægning af behov og muligheder for ved anvendelse af renere teknologi at nedbringe mængden og farligheden af bygge- og

 • Reduktion af farve i industrispildevand

  Publiceret 12-12-1991

  Rapporten belyser udledningsforhold for tekstilfarverier i Danmark samt hvilke farvestofgrupper, der dominerer mængdemæssigt, disses udnyttelsesgrad,

 • Skagerrak-frontens dynamik

  Publiceret 12-12-1991

  Undersøgelsen viser, at Skagerrak-fronten består af 2 frontstrukturer

 • Orientering om ny miljøbeskyttelseslov

  Publiceret 12-12-1991

  Den nye lov om miljøbeskyttelse gennemgås med hovedvægten på det nye i loven samt på ændringerne i forhold til den gældende miljøbeskyttelseslov.

 • Renovering af afløbssystemer

  Publiceret 10-12-1991

 • Overfladebehandling af skibe

  Publiceret 03-12-1991

  Vejledningen indeholder bemærkninger til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 311 af 14. maj 1991 om overfladebehandling af skibe

 • Eco-labelling of Paper Products

  Publiceret 03-12-1991

  I rapporten diskuteres muligheder for at anvende et miljømærke på papirprodukter som middel til at forbedre miljøforholdene

Søg i arkivet