Miljøprojekt, 172, 1991

Økonomi i genanvendelse og affaldsbehandling

01-08-1991Genanvendelse er blevet en integreret del af den samlede affaldsbortskaffelse fra private husstande, og en lang række indsamlingssystemer og behandlingsmetoder har i de senere år set dagens lys. I denne rapport beskrives en række af disse med henblik på ydelse og årlig omkostning. Det er i rapporten tilstræbt at systematisere de indhøstede erfaringer, således at rapportens oplysninger kan anvendes i kommunernes planlægning af renovationssystemet.Læs publikation