Miljøprojekt, 162, 1991

Renere teknologi i eksisterende galvanovirksomheder

12-04-1991Denne rapport er en parallelrapport til Miljøprojekt nr. 107, "Galvanisk overfladebelægning uden affald og spildevand", der gennemgik muligheder for renere teknologi ved nye anlæg. Den foreliggende undersøgelse gennemgår de muligheder, eksisterende anlæg har for at anvende integreret genanvendelse af spildstrømme. Konceptet er afprøvet på 3 demonstrationsanlæg, og der foreligger teknisk og økonomisk dokumentation for de opnåede resultater.Læs publikation