Miljøprojekt, 166, 1991

Overfladeaktive stoffer - spredning og effekter i miljøet

25-04-1991I vaske- og rengøringsmidler er det de overfladeaktive stoffer, der har de vaskeaktive egenskaber, idet stofferne under vaskeprocessen opløser fedt, olie, m. m. i vand. Der anvendes årligt op imod 15000 t overfladeaktive stoffer til dette formål i Danmark. Efter brug føres stofferne med spildevandet til rensningsanlæg og recipienter, eller de spredes med spildevandsslam på landbrugsjord. I projektet foretages en miljømæssig gennemgang og vurdering af spredning og effekter af overfladeaktive stoffer.Læs publikation