Miljøprojekt, 150, 1990

Prognose for bygge- og anlægsaffald - hovedrapport

24-09-1990

PROBA-undersøgelsen med kortlægning og prognose 1990-2015

Resumé

Rapporten indeholder opgørelser på landsbasis for nyberegnede enhedsmængder over den nuværende og fremtidige potentielle mængde og sammensætning af bygge- og anlægsaffald. Prognosemodeller beskriver, hvorvidt og i hvilket omfang mængde og sammensætning udvikler sig fra 1990 frem til år 2015. Potentialet forandrer sig ikke væsentligt de næste 25 år, idet den samlede mængde antages at stige fra 4 til 5 millioner tons pr. år.

Læs mere om publikationen