Miljøprojekt, 151, 1990

Prognose for bygge- og anlægsaffald - bilagsdel

24-09-1990

Projektet beskriver de tekniske muligheder for at benytte alternativer til de industrielle drivhusgasser. Dette kan allerede nu lade sig gøre for en lang række anvendelser, mens der er andre områder, hvor der skal ske en udvikling. Rapporten giver et overslag over de økonomiske midler, der skal bruges til denne udvikling.

Denne bilagsdel til Miljøprojekt 150 indeholder talmateriale, der viser opgørelser på regionsbasis for nyberegnede enhedsmængder over den nuværende og fremtidige potentielle mængde og sammensætning af bygge- og anlægsaffald. Rapporten henvender sig til personer, som ved planlægning skal anvende konkret talmateriale, d. v. s. især amter og kommuner.Læs publikation