Miljøprojekt, 143, 1990

Katodisk elektrodyppemaling

04-09-1990Katodisk elektrodyppemaling er en nyere proces fortrinsvis til korrosionsbeskyttende grundmaling af metalvarer. Emnerne dyppes i vandig maling med lavt tørstofindhold og jævnstrøm til udfældningen på metallet. Metoden har en række tekniske og miljømæssige fordele frem for de traditionelle alternativer, og den anvendes kun på en enkelt virksomhed i Danmark. Projektets formål er at gennemgå metoden teknisk, miljømæssigt og økonomisk for at forbedre beslutningsgrundlaget for interesserede virksomheder.Læs publikation