Miljøprojekt, 147, 1990

Blæserensningsmetoder

04-09-1990Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner f. eks. skibe og broer kan kun gennemføres efter forbehandling af overfladen. Størstedelen af det årligt behandlede areal på 15 mio. m2 forbehandles ved blæserensning med et årligt forbrug på ca. 200.000 t engangsblæsemidler. Eksisterende blæserensningsmetoder og -materialer er indgående undersøgt og beskrevet, og miljøbelastningen i forbindelse hermed vurderet. Således tilvejebringes et bedre grundlag for valg af teknologi og miljøbelastningskonsekvenser heraf.Læs publikation