Miljøprojekt, 152, 1990

Kemikalier i husholdningen

12-10-1990Ved husholdningskemikalier forstås kemiske stoffer og produkter der sælges i detailhandelen og blandt andet anvendes i husholdningen. Undersøgelsen er en del af grundlaget for Miljøstyrelsens overvejelser vedrørende en eventuel regulering af anvendelsen af kemikalier i husholdningen. Formålet med undersøgelsen har været at skaffe oplysninger om størrelsen af forbruget i husholdningerne, samt dette forbrugs størrelse set i forhold til det samlede forbrug af husholdningskemikalier. Endvidere er indsamlet oplysninger om detailhandelens salg af mærkningspligtige husholdningskemikalier, specielt hvilke typer og størrelser af emballager der sælges.Læs publikation