NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, A11, 1990

Bestemmelse af NH3-fordampning med passive fluxmålere

19-10-1990En ny, simpel og billig målemetode til bestemmelse af ammoniakfordampning fra ubevoksede og bevoksede arealer samt fra gødningslagre er blevet afprøvet og sammenlignet med en konventionel mikrometeorologisk massebalanceteknik. Det konkluderes, at den nye metode giver en god bestemmelse af ammoniaktab ved fordampning.Læs publikation