Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1990

Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

05-10-1990Vejledningen indeholder grænseværdier til brug ved behandling af sager om luftforurening fra industrivirksomheder samt metoder til skorstensberegninger.Læs publikation