Vejledning fra Miljøstyrelsen, 7/1990

Vejledende liste over farlige stoffer

15-11-1990

Denne vejledende liste indeholder Miljøstyrelsens forslag til klassificering af en række kemiske stoffer, som ikke er optaget på "Listen over farlige stoffer", Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 805 af 15. december 1989.

Læs publikation