Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/1990

Miljøtilsyn 1989

16-11-1990

Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1989. Oversigten bygger på tilsynsberetningerne fra de enkelte kommuner og amtskommuner og giver en række oplysninger om tilsynsopgavernes omfang, tilsynsmyndighedernes indsats og miljøstyrelsens vurdering heraf.

Læs publikation