Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 5, 1990

Lavteknologisk spildevandsrensning i danske landsbyer

22-11-1990

I rapporten beskrives de 2 lavteknologiske rensemetoder for spildevand fra danske landsbyer uden industri: Rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre. For disse 2 metoder beskrives renseprincip, arealforbrug og renseeffekt, økonomien ved anlæg og drift samt nogle amters og kommuners erfaringer med metoderne.

Læs publikation