NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, B17, 1990

Klimastationer i NPo-værkstedsområder

22-11-1990

I perioden november 1987 til juni 1990 er der gennemført klimamålinger i de 2 værkstedsområder ved Rabis Bæk og Langvad Å. Data fra de 2 klimastationer er lagret i en database som timeværdier og døgnværdier. Klimaforholdene i måleperioden har afveget betydeligt fra normalen, især i kraft af 3 meget milde og til dels nedbørsrige vintre. De 2 sommerperioder har derimod haft lavere nedbør end normalt.

Læs publikation