Miljøprojekt, 156, 1990

Drikkevandskvalitet i Danmark

09-11-1990

For årene 1985 til 1987 er der etableret en landsdækkende database med drikkevandsanalyser fra mere end 2800 vandværker. Endvidere indeholder databasen tidsserier på mellem 8 og 18 år for ca. 1000 vandværker. For en række drikkevandsparametre er der udarbejdet statistiske oversigter, der viser, at et antal vandværker ikke kan overholde gældende krav. Det konstateres, at der er sket en stigning i drikkevandets nitratindhold. Endvidere er der udarbejdet et landsdækkende atlas over drikkevandskvaliteten.

Læs publikation