Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 4, 1990

Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb

22-11-1990

Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb er baseret på ved hjælp af målinger at etablere kendskab til en række generaliseringsparametre. Disse målinger gennemføres for få veldefinerede oplande. Med disse parametre bestemmes de udledte vand- og stofmængder fra alle udløb ved hjælp af en række beregningsmetoder.

Læs publikation