Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Lavteknologisk spildevandsrensning i danske landsbyer

  Publiceret 22-11-1990

  I rapporten beskrives de 2 lavteknologiske rensemetoder for spildevand fra danske landsbyer uden industri: Rodzoneanlæg og biologiske sandfiltre

 • Klimastationer i NPo-værkstedsområder

  Publiceret 22-11-1990

  I perioden november 1987 til juni 1990 er der gennemført klimamålinger i de 2 værkstedsområder ved Rabis Bæk og Langvad Å

 • Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb

  Publiceret 22-11-1990

  Bestemmelse af belastningen fra regnvandsbetingede udløb er baseret på ved hjælp af målinger at etablere kendskab til en række generaliseringsparametr

 • Miljøtilsyn 1989

  Publiceret 16-11-1990

  Denne orientering rummer en sammenfattende oversigt over kommunernes og amtskommunernes miljøtilsyn i 1989

 • Danmarks udledning af industrielt spildevand

  Publiceret 15-11-1990

  I rapporten kortlægges en stor del af den eksisterende viden om udledningen af miljøfremmede stoffer og tungmetaller med industrielt spildevand.

 • Vejledende liste over farlige stoffer

  Publiceret 15-11-1990

  Denne vejledende liste indeholder Miljøstyrelsens forslag til klassificering af en række kemiske stoffer, som ikke er optaget på "Listen over farlige

 • Drikkevandskvalitet i Danmark

  Publiceret 09-11-1990

  For årene 1985 til 1987 er der etableret en landsdækkende database med drikkevandsanalyser fra mere end 2800 vandværker

Søg i arkivet