Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1990

STANDAT V 1.1

02-03-1990

Vejledningen indeholder en standard for udveksling af data inden for miljøområdet. Standarden beskriver det format, hvori disse data kan udveksles, herunder hvilke koder der skal anvendes. Alle data, som skal overføres til Miljøstyrelsen, skal fremover opfylde kravene i standarden. Første del beskriver baggrunden for udviklingen af standarden, dens indhold og fremtidige administration. Anden del indeholder de mere tekniske specifikationer i standarden, herunder beskrivelser af det fil-format, der skal anvendes, og de transportmedier, der anbefales.

Læs publikation