Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 1, 1990

Proces- og funktionsgarantier samt rådgiveransvar

Integration af bortskaffelse i design og konstruktion af elektronikprodukter

07-03-1990Rapporten fastlægger opgaver, ansvar og garantiforpligtelser for de parter, der er involveret ved nybygning eller ombygning af renseanlæg, d. v. s. bygherre, rådgiver, projekterende ingeniør og entreprenør. Desuden belyses den aktuelle retstilstand og den nugældende praksis på dette område gennem en række cases. Endelig gives et forslag til garantiudformning.Læs publikation