Miljøprojekt, 122, 1990

Indsamling af papir og pap fra erhvervsvirksomheder

16-03-1990Publikationen er en vejledning i, hvorledes indsamlingsordninger fra erhvervsvirksomheder kan planlægges, organiseres, dimensioneres og reguleres. Der opstilles beregninger for de økonomiske konsekvenser både på investerings- og driftssiden. Det anbefales, at kommunen opretter et erhvervsregister for de virksomheder, indsamlingsordningen skal omfatte. Hertil kan Danmarks Statistiks erhversregister anvendes. Valg af materiel (køretøjer, containere osv.) kan først gøres efter besøg på virksomhederne.Læs publikation