Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 2, 1990

Fagligt indhold af renseanlæggets driftsdatabase

07-03-1990Formålet med projektet er at fastlægge og definere de faglige elementer af procesmæssig karakter, der bør indgå i en driftsdatabase for renseanlæg. Det beskrives,hvilke størrelser/ parametre der kan styres, og hvilke målinger/registreringer der kan benyttes som udgangspunkt for styring. Herudover er angivet data til analyse af renseanlæggenes driftssituation, f. eks. til brug for massebalancer, afløbskontrol og driftsforhold i øvrigt. Ved hjælp af disse data kan en mere langsigtet strategi for anlæggets styring fastlægges.Læs publikation