Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen, 3, 1990

Datagrundlag for dimensionering af renseanlæg

07-03-1990Rapporten angiver et mindste datagrundlag for dimensionering af renseanlæg til sikring af det bedst mulige designgrundlag. Der angives endvidere et forslag til mindsteprogram for prøveudtagning, analyser, oplysninger om opland m. v.Læs publikation