Miljøprojekt, 132, 1990

PVC i kontorartikler, sundhedssektor, m. v.

10-05-199015-20% af PVC-anvendelsen sker inden for områderne kontorartikler, sundhedssektor, legetøj, haveslanger, grammofonplader m. v. De mulige alternativer til PVC og de økonomiske konsekvenser beskrives. 30-40% heraf kan på teknisk, økonomisk og miljømæssig forsvarlig vis erstattes med andre materialer inden for 3-5 år. For de resterende 60-70% er det vanskeligt i dag at anbefale substitutionsmuligheder. Rapporten udgør en del af et projekt vedrørende miljømæssige, tekniske og økonomiske konsekvenser af at substituere PVC.Læs publikation