Miljøprojekt, 134, 1990

PVC i emballage

10-05-199015-20% af PVC-anvendelsen sker inden for området emballage. Mulige alternativer til PVC og de økonomiske konsekvenser af at anvende dem beskrives. Godt 90% af denne PVC-mængde kan substitueres med andre materialer inden for en kortere årrække. De resterende 10% kræver et vist udviklingsarbejde. Rapporten udgør en del af et projekt vedrørende miljømæssige, tekniske og økonomiske konsekvenser af at substituere PVC.Læs publikation