Miljøprojekt, 133, 1990

PVC i byggeri og anlæg

10-05-199060-70% af PVC-forbruget sker på området byggeri og anlæg, især til rør, kabler, vinduer, gulv- og vægbeklædning. Anvendelsen inden for området beskrives. Tekniske alternativer og deres pris anføres. 80-90% af denne PVC kan erstattes med andre materialer med begrænsede samfundsøkonomiske konsekvenser - dog med visse forbehold. De sidste 10-20% kan substitueres efter 3-10 års produktudvikling. Rapporten udgør en del af et projekt vedrørende miljømæssige, tekniske og økonomiske konsekvenser af at substituere PVC.Læs publikation