Miljøprojekt, 131, 1990

Miljøvurdering af PVC og udvalgte alternative materialer

10-05-1990De miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af at erstatte PVC med andre materialer er undersøgt. PVC og hvert af de 11 udvalgte materialer er vurderet i hele dens livscyklus. Det anføres, hvilke alternativer, der vil medføre en miljømæssig forbedring i forhold til anvendelsen af PVC. Rapporten udgør miljødelen af et projekt, som desuden omfatter en vurdering af de tekniske og økonomiske konsekvenser af at substituere PVC inden for forskellige anvendelsesområder.Læs publikation