Miljøprojekt, 127, 1990

Miljøfremmede, organiske stoffer i kommunalt spildevand

21-05-1990På grundlag af en kortlægning af omfanget af forurening med miljøfremmede, organiske stoffer fra 3 kommunale renseanlæg og de tilsluttede industrier, søger projektet at beskrive sammenhængen mellem industribelastningen i oplandene og forureningen fra renseanlæggene med disse stoffer.Læs publikation