Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies
 • Badevandskort 1990

  Publiceret 23-05-1990

  Badevandskort 1990 er Danmarks officielle badevandskort. På et stort Danmarks-kort kan man se gode, tvivlsomme og forbudte badesteder

 • Miljøfremmede, organiske stoffer i kommunalt spildevand

  Publiceret 21-05-1990

  På grundlag af en kortlægning af omfanget af forurening med miljøfremmede, organiske stoffer fra 3 kommunale renseanlæg og de tilsluttede industrier,

 • Miljøvenlige malematerialer i jernindustrien

  Publiceret 17-05-1990

  Formålet med denne rapport om anvendelse af mindre miljøbelastende malematerialer i industrien er at skabe grundlag for en reduktion af emissionen af

 • Miljøvurdering af PVC og udvalgte alternative materialer

  Publiceret 10-05-1990

  De miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af at erstatte PVC med andre materialer er undersøgt

 • PVC i emballage

  Publiceret 10-05-1990

  15-20% af PVC-anvendelsen sker inden for området emballage. Mulige alternativer til PVC og de økonomiske konsekvenser af at anvende dem beskrives

 • PVC i kontorartikler, sundhedssektor, m. v.

  Publiceret 10-05-1990

  15-20% af PVC-anvendelsen sker inden for områderne kontorartikler, sundhedssektor, legetøj, haveslanger, grammofonplader m. v

 • PVC i byggeri og anlæg

  Publiceret 10-05-1990

  60-70% af PVC-forbruget sker på området byggeri og anlæg, især til rør, kabler, vinduer, gulv- og vægbeklædning

Søg i arkivet