Miljøprojekt, 138, 1990

Renere teknologi på energiområdet

01-06-1990

Projektet har udviklet metoder til at foretage livsforløbsanalyser til vurdering af, hvilke tiltag der kan gøre den enkelte teknologi renere. For at få en helhedsbetragtning må den enkelte energiteknologi vurderes i den sammenhæng hvori den indgår. Til dette er energikæder velegnede. Ved kombination af livsforløbsanalyser og energikædebetragtninger udvikler projektet - på trods af emnets omfang - et værdifuldt analyseredskab for renere teknologi på energiområdet. Endelig anbefales konkrete indsatsområder.

Læs publikation