Miljøprojekt, 130, 1990

Forureningsfri galvanomaskiner til værkstedsbrug

07-06-1990Ved traditionel galvanisk produktion bliver metalemnerne først sendt til overfladebehandling efter produktion. Denne produktionstilrettelæggelse gør det vanskeligt at styre og nedbringe miljøbelastningen, men ved at bruge nye produktionsprincipper kan overfladebehandlingen foretages som led i en samlet og uadskilt produktionsproces. Den forureningsfri galvanomaskine kombinerer allerede i designfasen miljøhensyn med disse nye udviklingstendenser inden for galvanisk overfladebehandling.Læs publikation