NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C5, 1990

Carbon Dynamics in Coastal Marine Environments

20-06-1990

Projektet repræsenterer et første trin i en samlet evaluering af omsætningen af organisk stof i de kystnære områder. Resultaterne fra en række kulstofbudgetter viste, at balancen mellem tilsætning af næringsstoffer, planteplanktonets størrelsesfordeling, muslingernes fysiologiske tilstand og forekomst af fisk er afgørende for de kystnære, marine økosystemers struktur og funktion.

Læs publikation