Miljøprojekt, 136, 1990

Bearbejdning af danske måledata af regn og afstrømning

11-06-1990I perioden 1974-81 blev der foretaget sammenhængende målinger af regn, regnafstrømning og forureningstransport på forskellige lokaliteter i Danmark. En del af måleresultaterne er blevet bearbejdet detaljeret. Der er ikke konstateret signifikant sammenhæng mellem målte koncentrationer og de anvendte statistiske og dynamiske parametre. Rapporten anbefaler metodik og stofkoncentrationer til anvendelse ved beregning af forureningsmængder udledt fra regnvandsbetingede afløb.Læs publikation