Miljøprojekt, 137, 1990

Regulering af forurening fra afløbssystemer under regn

15-07-1990Afledning af regnvand fra byer er anledning til uacceptabel forurening af recipienterne. Rapporten giver en detaljeret gennemgang af viden om kilder til forurening samt en vurdering af koncentrationsniveauer i regnvandsafstrømningen og forureningspotentialet ved udledning fra separate og fælles systemer. Der er forslag til principielle udlederkrav fra regnbetingede afløb, som skal sikre nedbringelse af forureningen til et acceptabelt niveau. Der er foretaget skøn over de økonomiske konsekvenser af kravene.Læs publikation