NPo-forskning fra Miljøstyrelsen, C4, 1990

Fosforbelastning i lavvandede eutrofe søer

23-07-1990Lavvandede eutrofe søer er om sommeren præget af en stor fosfatfrigivelse fra sedimentet til søvandet - den såkaldte interne fosforbelastning. I 4 søer, som blev studeret i 1987, havde faktorer, som påvirkede tykkelsen af det iltede overfladelag i sedimentet, også stor effekt på fosfatfrigivelsen. Det var især søvandets temperatur og nitratindhold. Forholdet mellem jern og fosfor (Fe:P) i overfladesedimentet var styrende for fosfatudvekslingen. Søsedimenter med højt Fe:P afgav kun ringe mængder fosfat.Læs publikation