Miljøprojekt, 141, 1990

Det grønne affaldssystem i AFAV

26-07-1990Det 1-årige forsøg med "Det grønne affaldssystem" blev gennemført af AFAV I/S i 1986-87. Forsøget omfattede kildesortering af dagrenovation fra 8500 husstande i enfamilieboliger i 2 fraktioner: en grøn, komposterbar fraktion og en rød restfraktion. Under forsøget er foretaget affalds- og kompostanalyser med henblik på at vurdere fejlsorteringsgraden og anvendelsesmulighederne for kompostproduktet. Rapporten fremlægger erfaringerne fra indsamlingsforsøget, herunder økonomioplysninger.Læs publikation