Miljønyt, 2, 1990

Danske vandplanter

06-07-1990Bogen er en vejledning i bestemmelse af danske vandplanter i strømmende og stillestående vand. Til hjælp ved bestemmelse findes en hovednøgle, 4 specialnøgler med illustrationer af vigtige nøglekarakterer samt nøgler til de artsrige planteslægter. De 67 illustrationstavler med tekst indeholder habitustegninger af de enkelte arter samt detailtegninger af de karakterer, der er vigtige ved bestemmelsen. Planterne er beskrevet med særlig vægt på vegetative karakterer. For hver art er desuden oversigt over vigtigste typer af voksesteder samt aktuel udbredelse og status her i landet.Læs publikation