Miljøprojekt, 139, 1990

Afvask af trykpresser med sojaolie

10-07-1990Sojaolie er et brugbart og med den nuværende viden ufarligt afvaskningsmiddel til offsettrykfarver. Derfor bør trykkerierne betragte det som en konkurrent til midler, der indeholder organiske opløsningsmidler. Der er dog stadig problemer der skal løses, idet sojaen skal tilsættes antioxidant for ikke at selvantænde eller tørre, når den anvendes i automatiske afvaskningssystemer, den skal gøres mere tyndtflydende så gummidug, modtryk m. m. bliver lettere at rengøre, og den skal sikres mod harskning og mugning.Læs publikation