Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1990

Vurdering af analyseprogrammet for udvalgte boringer i vandmiljøplanens grundvandsovervågning

01-01-1990

Status; Prøvetagningsprogram; Usikre boringers skæbne; Indkøringsperiode - endelig etablering; BILAG; Analysepakker; Boringstyper, vurdering og klassifikation af boringers analyseegnethed; Status med amtstabeller; Prøvetagningsteknikker; Forureningskilder - tolkning; Procedure til godkendelse af boringer; Anbefalede analysemetoder til grundvandsprøver, samt betydning af suspenderet stof i disse; Baggrundsrapporter

Læs publikation