Sorteranlægget i Odense

01-01-1990

Beskrivelse af sorteringsproces; Leveringsaftaler, kvalitetskrav; Beskrivelse af arbejdsgange og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger; Reparation og vedligeholdelse; Rengøring; Mandskabsrum, kantine, personlig hygiejne; Sikkerhedsforanstaltninger; Medarbejderinstruktion ved manuel sortering; Sorteringsresultat 1989; Støjmålinger

Læs publikation