Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 30/1990

Omsætning af faste materialer i miljøet

01-01-1990TESTMETODER; Mikrobielle metoder; Abiotiske metoder; Vurdering af anvendelighed; FORSLAG TIL TESTSTRATEGI OG -METODER; Undersøgelse af holdbarhed; Undersøgelse af omdannelseLæs publikation