Materialesamling om lavteknologisk kompostering

01-01-1990

Kort om kompostering; Tungmetaller; Lovgrundlag; Potentielle affaldstyper og -mængder; Organisering af indsamling; Lokalisering af komposteringspladsen; Etablering og indretning af pladsen; Drift af pladsen; Økonomi; Fyns amts retningslinier; Afsætning af komposten; Hjemmekompostering; Højteknologisk kompostering og biogas; APPENDIX; Ordforklaringsliste; Kontakt/refenceliste for pladser, ordninger m. v. som er omtalt i materialesamlingen; C/N-forhold i forskellige affaldstyper; Regulativer udarbejdet af Ryslinge, Vejle og Odense kommuner; Landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 20. december 1988 om handel med gødning og grundforbedringsmidler m. v.; Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 736 af 26. oktober 1989 om anvendelse af slam, spildevand og kompost m. v. til jordbrugsformål; Oversigt over fordeling af husstande på boligtyper i de fynske kommuner; Informationsmateriale og beskrivelser i forbindelse med forskellige indsamlingsordninger; Lokalisering og indretning af eksisterende pladser; Perkolatanalyser; Varedeklaration og brugervejledning for kompost; Kompostbeholdere til hjemmekompostering med tilhørende vejledninger; Registreringsskemaer ved drift af pladsen

Læs publikation