Miljøprojekt, 120, 1990

Kontrol af køretøjer med katalysator

05-01-1990

Formålet med dette projekt har været at vurdere behovet for at kontrollere, hvorvidt de kommende strengere emissionskrav overholdes gennem hele bilens levetid, samt at belyse de tekniske muligheder for at etablere en simpel og billig form for kontrol af biler, der er forsynet med katalysatorer. Endvidere i forbindelse hermed at vurdere effektiviteten af en sådan kontrolordning specielt hvad angår energiforbrug og miljøaspekter.

Læs publikation